تبلیغات
طوبی
جمعه 23 مهر 1389

آشنائی با بهائیت

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :عقاید ،

فهرست

بهائیت چیست؟

ادعاى ظهور امام دوازدهم

قرآن و بهائیت:

بررسى كتب بهائیت:

ایدئولوژى بهائیت

ایدئولوژى شیخیه

پیرامون اصول عقاید شیخیه:

ایدئولوژى بابیه

پیرامون اصول عقاید بابیان

ایدئولوژى ازلیه و بهائیه

كنشگران بهائیت

كنشگران شیخیه:

علل گرایش پیروان به بهائیگرى

بهائى گرى در مشروطه

بهائى گرى در عصر پهلوى

انجمن حجتیه و بهائیان:


منبعجمعه 23 مهر 1389

دستور خواندن نماز شب به صورت مفصل

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،


چون از خواب برخاست سجده كند براى خداوند تعالى و نیكو است در این حال یا در حال برداشتن سر از سجده بگوید:


ادامه مطلب

جمعه 23 مهر 1389

دستور خواندن نماز شب به صورت مختصر

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،

نماز شب
- نماز شب مجموعاً یازده ركعت است كه ده ركعت آن هر دو ركعت به یك سلام خوانده مى شود و یك ركعت به یك سلام .


ادامه مطلب

منبع: داستانهاى شیرین از نماز شب ،

جمعه 23 مهر 1389

نمازهای نافله (مستحبی) در شبانه روز

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،

نماز شب
نافله‏های شبانه روز
نمازهای مستحبی زیادند و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‏های شبانه‏روز، بیشتر سفارش شده است و دستور خواندن آنها چنین است...


ادامه مطلب

جمعه 23 مهر 1389

صیغه عقد موقت

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،

احکام ازدواج موقت
خواندن صیغه عقد موقت چند حالت می تواند  داشته باشد
1. زن و مرد هر یک صیغه عقد را از طرف خود می خوانند؛
2.زن و مرد هر یک وکیلی برای اجرای صیغه عقد می گیرند؛
3.مرد از طرف زن صیغه را جاری می کند...


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 9 ... 5 6 7 8 9