تبلیغات
طوبی - دستور خواندن نماز شب به صورت مختصر
جمعه 23 مهر 1389

دستور خواندن نماز شب به صورت مختصر

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،

نماز شب
- نماز شب مجموعاً یازده ركعت است كه ده ركعت آن هر دو ركعت به یك سلام خوانده مى شود و یك ركعت به یك سلام .

- هشت ركعت از یازده ركعت را باید به نیت نماز شب خواند و دو ركعت آن را به نیّت نماز (شفع ) و یك ركعت آن را به نیت نماز (وتر).
- فضیلت نمازهاى شفع و وتر بیش از هشت ركعتى است كه به نیت نماز شب خوانده مى شود.
- انسان مى تواند فقط به نماز شفع و وتر اكتفا كند و هشت ركعت را نخواند.
- اگر وقت براى اداى نماز شب تنگ باشد مى تواند فقط به نماز وتر اكتفا كند.
- اگر وقت براى اداى نماز شب تنگ نباشد ولى انسان مى خواهد نماز وتر را بخواند باید آن را (رجائا) (1) بخواند.
- جایز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتّى در حال اختیار، ولى اگر مى خواهد نشسته بخواند بهتر آن است كه هر دو ركعت نشسته را یك ركعت ایستاده حساب كند. بنابراین باید هشت بار دو ركعت نشسته هر دو ركعت به یك سلام كه جمعاً شانزده ركعت مى شود به نیّت نماز شب بخواند و دو بار دو ركعت هر دو ركعت به یك سلام به نیت نماز شَفع . و دو بار یك ركعت هر یك ركعت به یك سلام به نیّت نماز وَتر.(2)
- خواندن سوره در ركعتهاى نماز شب لازم نیست و مى تواند فقط به خواندن سوره (حمد) اكتفا كند و همچنین قنوت در ركعتهاى دوّم مستحب است و مى تواند بدون قنوت بخواند.
- نماز وتر یك ركعت است ، و كافى است در قنوت سه بار تسبیح گفتن (3).
- لازم نیست همه یازده ركعت را در یك مجلس بخواند بلكه مى تواند در دو سه نوبت بخواند بلكه با فاصله خواندن افضل است . همانطور كه رسول خدا تهجد مى كرد.
- مستحب است كه نماز شب را بلند بخواند تا اگر از خانواده اش كسى مى خواهد به نماز شب برخیزد بیدار شود. چنانچه در روایت است و علماء نیز تصریح به استحباب بلند خواندن كرده اند.
- بدیهى است كه استحباب بلند خواندن نماز شب در جائى است كه از ریا و سمعه در امان باشد و اگر خداى نخواسته خوف ریا و سمعه در بلند خواندن باشد باید آهسته بخواند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
صلوة اللیل تذهب بذنوب النهار
نماز شب گناهان روز را پاك مى كند
بحار الانوار: ج 84، ص 143 و 154.
مستدرك : 6/330.
-------------------------------------
1.رجائا، یعنى : در عملى كه انسان یقین ندارد خداوند امر فرموده یا نه ، نیّت كند ((اگر خداوند امر فرموده و تشریع كرده )) به قصد امتثال امر او و رسیدن به ثواب انجام مى دهم .
2.شمع سحر: ص 30 (تاءلیف : سیّد احمد فهرى ).
3.التهذیب : 2/92 و وسائل الشیعه : 6/275.


منبع:
غدیر

منبع: داستانهاى شیرین از نماز شب ،