تبلیغات
طوبی - چه اشکالی داشت زن عمو و زن دایی جزء محرم‌ها بودند
سه شنبه 4 آبان 1389

چه اشکالی داشت زن عمو و زن دایی جزء محرم‌ها بودند

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،

چه اشکالی داشت خداوند تبارک و تعالی‌، زن عمو و زن دایی را نیز، جزء محرم‌ها قرار می‌د اد؟ در حالی که قرآن محرم اعلام نکردن آن‌ها، مانع نشده ک
1. اگر چنین پرسش هایی گسترش داده شود، حدّ و مرزی نخواهد داشت‌، بر فرض که به پرسش بالا پاسخ مثبت داده شود، باز پرسیده خواهد شد، چرا خداوند زن برادر، دختر خاله‌، دختر عمو، دختر عمه‌، دختر دایی و... را محرم قرار نداده است‌.
2. این که حکم خداوند چیست و مردم در برابر حکم خدا چگونه عمل می‌کنند، دو موضوع جدای از هم است‌. اعتقاد همة ما این است که "وَ اللَّه‌ُ عَلِیم‌ٌ حَکِیم‌ٌ ;(حجرات‌، 8.) و خداوند دانا و حکیم است‌." و معتقد هستیم خدای حکیم‌، هیچ کاری و هیچ حکمی بدون مصلحت و حکمت انجام نمی‌دهد; از ا ین رو، حکم به محرم بودن مادران‌، دختران‌، خواهران‌، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر، دختران خواهر، مادران رضاعی‌، خواهران رضاعی‌، مادر زن‌، دختران همسر، همسران پسر و...(نسأ، 23.) را بیان فرموده است تا غیر محرم‌ها مشخص شوند و این محرم‌ها، یا رابطة نسبی و یا سببی و یا رضاعی دارند; زن دایی و زن عمو، هیچ یک از این ویژگی‌های سه گانه را ندارند; بله‌، زن دایی و زن عمو، اگر یکی از محرم‌های یاد شده در آیة بالا باشند، محرم هستند; در هر حال‌، افزون بر این که ما باید احکام الهی را با جان و دل بپذیریم و عمل کنیم‌، لازم است برای محرم و نامحرم بودن اشخاص‌، طبق ضابطه و اصول‌، برخورد کنیم‌; کسانی که به نوعی با هم خویشاوندی دارند، مانند چند گروهی که در آیة بالا بیان شد، محرمند; اما اگر با هیچ یک از اصول خویشاوندی‌، شرائط محرم بودن را نداشته باشند، چنان چه آن‌ها را محرم بدانیم‌، بی دلیل خواهد بود.
اما این که فرموده‌اید قرآن‌، مانع از نگاه محرمانة زن دایی و زن عمو نشده است‌، پذیرفتنی نیست و کلّیت ندارد; زیرا ممکن است در یک منطقه و محلی بر اساس عادت‌ِ غلط، چنین نگاهی رواج پیدا کرده باشد، اما به یقین در بیش‌تر مناطق مسلمان‌نشین‌، چنین نگاهی وجود ندارد و مسلمانان‌، زن دایی و زن عمو را محرم نمی‌دانند.(ر.ک‌: تفسیر المیزان‌، علامه طباطبایی‌;، ج 4، ص 416 ـ 431 و ص 490 ـ 993، دفتر انتشارات اسلامی‌.)


منبع: منبع ،