تبلیغات
طوبی - آیا حضرت محمد صلی الله علیه وآله و سلم در نماز بر خودش هم صلوات می‌فرستادند؟

امامیّه صلوات بر پیغمبر و آل او در هر دو تشهّد واجب را می دانند

ابو بصیر از حضرت امام صادق (ع) روایت كرده كه آنكه نماز گذارد و بر پیغمبر و آل او صلوات نفرستد و یا آنكه عمدا ترك كند نمازش صحیح نیست،

کعب بن عجره نقل می کند:عرض کردم یا رسول اللَّه سلام بر تو را دانستم، كه چگونه است: «السّلام علیك ایّها النّبى و رحمة اللَّه و بركاته»
صلوات بر تو چگونه است؟
فرمود: كه بگوئید:

«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّیت على ابراهیم و آل ابراهیم انّك حمید مجید و بارك على محمّد و آل محمّد كما بارك على ابراهیم و آل ابراهیم انّك حمید مجید»


كعب می گوید كه به این كیفیّت حضرت در نماز می فرمود

آن حضرت فرمود كه: صلّوا كما رأیتمونى أصلّی‏، یعنى نماز گزارید همچنان كه دیدید من نماز گذاردم.
همچنین صلوات بر او واجب است بر آل او نیز واجب است
جابر جعفى روایت كرده از حضرت باقر (ع) و آن حضرت از ابى مسعود كه پیغمبر (ص) فرمود: كه هر كه در نماز بر من صلوات بفرستد و بر آل من نفرستد آن نماز از او مقبول نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كعب بن عجره از انصار، یعنى از همپیمانان بنى حارثه یا بنى عوف است. پس از سال پنجاهم هجرى در گذشته است. رك. به: اسد الغابه، ص 243، ج 4. م.


منبع :الفین ،علی بن مطهر حلی ،ترجمه جعفر وجدانى‏‏، ص 818