تبلیغات
طوبی - تشویق کودکان به نماز
یکشنبه 3 بهمن 1389

تشویق کودکان به نماز

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :نماز ،

بفرمایید از چند سالگى و به چه طریق او را تشویق یا اجبار به نماز و عبادات نماییم؟

بفرمایید از چند سالگى و به چه طریق او را تشویق یا اجبار به نماز و عبادات نماییم؟

در رابطه با شیوه آموزش نماز و سایر عبادات به كودكان رعایت نكات زیر ضرورى است:(74)
1- نماز خواندن در حضور كودك و نوجوان: به دلیل وجود حسّ تقلید و الگوگیرى در كودكان، نماز والدین در حضور كودك مى‏تواند سهم بسزایى‏در تربیت دینى كودكان به ویژه تعلیم نماز، داشته باشد.
2- بردن كودك به مساجد و مجالس مذهبى: این روش نیز در ایجاد علاقه به نماز و... در كودك تأثیر فراوانى خواهد داشت. البته به شرطى‏
كه این كار با محبت و نرمش انجام گرفته و فارغ از هر نوع اجبار و تحمیلى باشد و نیز به خستگى و آزردگى كودك منجر نشود.
3- ایجاد جاذبه ظاهرى: شما مى‏توانید بر اساس میل فرزندتان مقنعه و چادر مناسب و زیبا و نیز مهر و تسبیح و سجاده و... دلخواهش را تهیه‏كنید و نیز رعایت والدین نسبت به ظواهر دینى همانند پوشیدن لباس زیبا هنگام نماز و برپایى نماز در مكان تمیز و شایسته و... به نوبه خود تأثیرات‏مثبتى در رفتار و تربیت دینى كودك خواهد داشت.
4- چون بلوغ شرعى دختران از سن 9 سالگى آغاز مى‏گردد از این رو بر اساس روایات لازم است از سن 6 سالگى آنان را به خواندن نماز و...وادار كرد. چنان كه امام صادق)ع( فرمود: »از سن 6 تا 7 سالگى كودك را به نماز وادارید و در ترك آن مؤاخذه‏اش كنید.«(75)
البته لازم است اجبار به نماز، توأم با محبت و رأفت نیز باشد؛ در غیر این صورت آثار منفى چنین روشى بیش از آثار مثبتش خواهد بود. در موردعبادات دیگر نیز باید اجبار نمودن متناسب با ظرفیّت و توان كودك باشد مثلاً نسبت به روزه از او خواسته شود كه چند ساعت روزه بگیرد و...
5- تشویق: تشویق كودكان مهم‏ترین نقش را در تربیت دینى آنان خواهد داشت. اگر تشویق كودكان در حضور دیگران صورت گیرد تأثیراتش‏بیشتر از روش‏هاى دیگر خواهد بود. از طرفى تشویق‏ها را مى‏توان از طریق دادن جایزه، خریدن اسباب بازى مناسب، خوراكى دادن، پول و... انجام‏داد. )البته در بین تشویق‏ها، تشویق لفظى و دادن مسئولیت، بیشترین اثر را دارند.((76)
6- گفت و گو درباره نماز و... بین اعضاى خانواده: این روش نیز در تعمیق اعتقادات دینى كودكان بسیار مؤثر است؛ البته لازم است مباحث درسطح متناسبى بوده و با قصه و شعر و... همراه باشد تا در قلب كودك و نوجوان نفوذ كند.
انشاء الله در زندگى‏تان موفق باشید


کلمات کلیدی: کودکان و نماز ،

منبع: منبع ،