تبلیغات
طوبی - حضور قلب در نماز
یکشنبه 3 بهمن 1389

حضور قلب در نماز

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :نماز ،

چرا در نماز حضور قلب نداریم و چه كنیم كه حضور قلب داشته باشیم؟

چرا در نماز حضور قلب نداریم و چه كنیم كه حضور قلب داشته باشیم؟

حضور قلب یعنى دل را از هر چیزى فارغ كردن و فكر انسان به جاى دیگر نرود و توجه به نماز داشته باشد و این را خشوع دل نیز گویند كه‏جمیع حواس انسان متوجه نماز باشد و همه فكر و همّت او نماز باشد و در دل او جز خدا نگذرد.
حضور قلب كه همان خشوع مى‏باشد توأم با تواضع و ادب و احترام است و تمامى توجه به باطن و حقیقت نماز داشتن.
براى تحصیل حضور قلب و خشوع در نماز و سایر عبادات امور زیر توصیه مى‏شود:
1 - بدست آوردن معرفتى كه دنیا در نظر انسان كوچك و خدا را بزرگ نماید، تا هیچ كارى از كارهاى دنیا نتواند هنگام نماز و راز و نیاز با معبودنظر انسان را به خود جلب و از خدا منصرف نماید.
2 - كم كردن مشغله‏هاى مشوش و پراكنده چون توجه به كارهاى پراكنده معمولاً مانع تمركز حواس مى‏گردد.
3 - انتخاب مكان مناسب و بدون تشریفات و زرق و برق و محل عبور و مرور و آئینه و عكس و درب باز و...
4 - پرهیز از گناه )چون گناه قلب را از خدا دور مى‏سازد و از حضور قلب مى‏كاهد(.
5 - آشنا شدن با معنى نماز و فلسفه افعال و اذكار آن.
6 - انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در اصل نماز.
7 - مراقبت و تمرین و استمرار و پى‏گیرى مداوم )ابتدا مقدارى از نماز را تمركز فكر پیدا كنید سپس كم كم اضافه نمایید تا ان شاء الله قدرت نفس‏پیدا شود و در همه نماز دریچه‏هاى فكر خود را بر غیر معبود مطلق ببندید.


کلمات کلیدی: حضور قلب در نماز ،

منبع: منبع ،