تبلیغات
طوبی - نمازهای نافله (مستحبی) در شبانه روز
جمعه 23 مهر 1389

نمازهای نافله (مستحبی) در شبانه روز

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :احكام ،

نماز شب
نافله‏های شبانه روز
نمازهای مستحبی زیادند و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‏های شبانه‏روز، بیشتر سفارش شده است و دستور خواندن آنها چنین است...


1- نافله نماز ظهر، كه هشت ركعت است و قبل از نماز ظهر خوانده می‏شود.
2- نافله نماز عصر، كه هشت ركعت است و قبل از نماز عصر خوانده می‏شود.
3- نافله نماز مغرب، كه چهار ركعت است و بعد از نماز مغرب خوانده می‏شود.
4- نافله نماز عشا، كه دو ركعت است و بعد از نماز عشا و به صورت نشسته خوانده می‏شود.
5- نافله نماز صبح، كه دو ركعت است و قبل از نماز صبح خوانده می‏شود.
6- در روز جمعه، به هر یك از نافله‏های نماز ظهر و عصر، دو ركعت اضافه می‏شود.
شایان ذكر است كه این نمازها به صورت دو ركعتی، مانند نماز صبح خوانده می‏شوند.
16. نافله‏ی شب «نماز شب»
نماز شب، فضیلت فراوانی دارد و در روایات اهل بیت رسول خدا (ص)، آثار معنوی و دنیوی زیادی برای آن ذكر شده است، با این بیان كه: «نماز شب، شرف مؤمن است
»، «عامل بخشوده شدن گناه روز است»، «روزی را زیاد می‏كند»، «بیماری‏ها را برطرف می‏كند» و «باعث زیبایی چهره و نیكی اخلاق می‏گردد.»
دستور خواندن نماز شب، چنین است:
الف) چهار تا دو ركعتی به نیّت نماز شب، مانند نماز صبح خوانده می‏شود.
ب) دو ركعت به نیّت نماز شَفْع، كه در ركعت اوّل، بعد از سوره حمد، سوره ناس و در ركعت دوم، بعد از حمد، سوره فلق خوانده شود.
ج) یك ركعت به نیّت نماز وِتر، كه بعد از سوره حمد، سه بار سوره توحید و یك مرتبه سوره فلق و سوره ناس خوانده می‏شود.
نمازگزار، بعد از قرائت، قنوت بجا می‏آورد و هر دعا یا ذكری كه خواست، می‏خواند.
البته استغفار و طلب توبه و دعا برای چهل مؤمن، سفارش شده است.
منابع:
- توضیح‏المسائل، امام خمینی (ره)، پیام نور قم ، م 767-764.
- وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملی، المكتبة الاسلامیة، 20 ج، عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، 1383 ق، ج 5، ص 268.
- همان، ص 269.
- همان، ص 271.
- همان.
- همان، ص 272.
- مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، افتخاری، تهران، 1375 ش ، ص 141.